Polski Polski Deutsch Deutsch English English

Kabina lakiernicza Cameoline NOVA


Kabina lakiernicza Cameoline NOVA 
 
Wymiary kabiny wewnątrz:
Długość7,0 m
Szerokość3,92 m
Wysokość2,5 m

Wymiary kabiny zewnątrz:
Długość 7,10 m
Szerokość 4,00 m
Wysokość 3,04 m

Dane techniczne:
Wydajnoœć przepływu24.000 m³/h
Prędkoœć powietrza0,27 - 0,3 m/s
Agregat grzewczo-nawiewowy7,5 kW
Agregat wyciągowy7,5 kW
Moc cieplna202 kW
Skok termicznyΔt=30°C
Moc oświetlenia1392 W

Opis kabiny:

 • Kabina lakiernicza przystosowana do technologii lakierów wodnych.
 • Spraybooth nova 1 
   
 • Œciany boczne i tylna kabiny – wykonane z stalowych paneli z wypełnieniem z niepalnej pianli poliuretanowej o grubości 40 mm stanowiącej izolację termiczną i akustyczną. Panele ścienne mocowane do szyny montażowej. ściany obustronnie powlekane wewnętrznie w kolorze białym a zewnętrznie w kolorze szary cynk.
 • Spraybooth nova 1 
   
 • W górnej częœci kabiny podwieszone jest plenum filtracyjne z filtrami sufitowymi EU5 o powierzchni 18 m²/h wykonane z blachy stalowej powlekanej w kolorze białym.
 • Spraybooth nova 1 
   
 • Kabina na podstawie betonowej przygotowanej przez inwestora wg dostarczonych rysunków, dostarczamy 2 rzędy krat wraz z filtrami podłogowymi Paint Stop oraz zestaw kratek lekkich pod filtrami.
 • Spraybooth nova 1 
   
 • Front kabiny powlekany obustronnie w kolorze białym w całoœci izolowany
 • Kabina zawiera bramę wjazdową trój - skrzydłową MULTICOLOR o szerokości otwarcia w świetle 3,3 m i wysokości 2,5 m. Skrzydła o konstrukcji z profili stalowych obudowanych z płyt stalowych z rdzeniem z niepalnej pianki poliuretanowej o grubości 40 mm, powlekanych obustronnie na biało. Każde skrzydło posiada szybę rewizyjną VSG 3+3 mm z folią bezpieczną.
 • Drzwi serwisowe wbudowane w bramę. Każde drzwi posiada wypychowy zamek bezpieczeństwa.
 • Oświetlenie w kabinie o łącznej mocy oświetlenia 1392 Watt w tym:
  • 6 lamp w skosach pomiędzy plenum filtracyjnym, a ścianami bocznymi pod kštem 450. Lampy wykonane w standardzie IP54. Każda lampa zawiera 4 świetlówki barwy światła dziennego 58 W. Lampy wyposażone w pokrywy z szyb bezpiecznych VSG, klejonych 3+3 mm.
 • Agregat grzewczo - nawiewowy o wydajności 24.000 m³/h:
  • Obudowa wykonana z ocynkowanych płyt stalowych izolowanych wełną mineralną.
  • Wyposażony jest w silnik elektryczny Y/Δ 7,5 kW.
  • Wyposażony w wentylator promieniowy z przekładnią pasową z paskami w wykonaniu antystatycznym.
  • Palnik olejowy RIELLO o mocy 202 kW.
  • Wymiennik ciepła w całości wykonany ze stali nierdzewnej AISI 430 o sprawności 92% i mocy grzewczej 180.000 – 250.000 kcal/h. Skok termiczny układu grzewczego w fazie lakierowania Δt=30°C.
  • Niezależny wyłącznik termiczny ograniczający max. temperaturę do 80°C.
  • Posiada recyrkulację automatyczną włączającą się w fazie suszenia zapewniającą zamknięty obieg powietrza pomiędzy agregatem grzewczym a kabiną ( 85-90% z możliwoœcią regulacji ). Recyrkulacja sterowana siłownikiem elektrycznym Belimo.
  • Posiada zestaw wlotowych filtrów wstępnych kieszeniowych EU4.
 • Agregat wyciągowy o wydajnoœci 24.000 m³/h:
  • Obudowa wykonaną z ocynkowanych płyt stalowych izolowanych wełną mineralną.
  • Wyposażony jest w silnik elektryczny Y/Δ 7,5 kW.
  • Wyposażony w wentylator promieniowy z przekładnią pasową z paskami w wykonaniu antystatycznym
  • Posiada zestaw wylotowych filtrów kieszeniowych EU4.
  • Żaluzja regulacyjna nadciśnienia w kabinie sterowana manualnie.
 • Układ wentylacyjny kabiny zapewnia prędkość opadania powietrza w pustej kabinie 0,27 – 0,3 m/s w każdym punkcie ( pomiar zgodnie z normą PN-EN 13355:2005 ).
 • Elektroniczny system sterowania SP – Soft Panel zawierający :
   Spraybooth nova 1 
    
  • trzy programy pracy kabiny - fazę lakierowania, suszenia i przewietrzania.
  • płaski panel operatorski wbudowany w front kabiny.
  • wyświetlacz z komunikatami w języku polskim.
  • instalację elektryczną z zabezpieczeniami awaryjnymi.
  • podstawę panela operatorskiego w kolorze białym wraz z maskownicą przewodów elektrycznych.
  • włączniki oświetlenia z podziałem na stronę prawą i lewą.
  • włącznik i wyłącznik wentylatorów.
  • przełącznik automatycznej zmiany faz lakierowanie/suszenie.
  • dezaktywator pracy palnika.
  • wyłącznik główny.
  • licznik czasu pracy kabiny.
 • Kabiny Cameoline wykonane zgodnie z normą PN:EN – 13355:2006.
 • Kabiny posiadają Deklarację Zgodności CE oraz Instrukcję Obsługi i Konserwacji.

Opcje:

 • Inne długości kabiny od 6 do 15 m
 • Podwyższenie do 2,8 m
 • Podwyższenie do 3,0 m
 • Dodatkowe oświetlenie w œcianach bocznych kabiny
 • Dodatkowe drzwi serwisowe w ścianach bocznych
 • Podstawa metalowa
 • Zamiana na palnik gazowy
 • Zamiana na bezpośredni palnik gazowy z otwartą komorą spalania
 • IST- elektroniczny system sterowania z płynną regulacją wydajności powietrza, automatyczną regulacją nadciśnienia w kabinie i systemem szybkiego rozgrzewania kabiny oraz z płaskim panelem operatorskim i wyświetlaczem z komiunikatami w języku polskim
 • KSRS – Kaczyński Service Recovery System, system odzysku ciepła wbudowany w zespoloną jednostkę termowentylacyjną kabiny o sprawnościach od 40 do 60 %
 • Podwyższenie wydajności do 27.000 m³/h